ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

#dek63 กำหนดการปฐมนิเทศใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)
เตรียมรหัสนักศึกษา และ Email มหาวิทยาลัยไว้และติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เร็วๆนี้

 4,380 total views,  3 views today