ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

นักศึกษาที่รับสมัครขอทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 8-9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

🔍ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3aQ2XgE

📌นักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6961

 3,712 total views,  1 views today