ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กำหนดการโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่  7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารกำหนดการ

3,550 total views, 106 views today