กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษาช่อสะอาด

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.ประเสริฐ ชุมปัญญา หัวหน้างานวิชาการทหาร และลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม “นักศึกษาช่อสะอาด” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาชวิณ ภัทรสถาพรกุล พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม พร้อมทั้งบทบาทในชีวิตประจําวันของนักศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวฯ มทร.พระนคร

ภาพกิจกรรม

 6,067 total views,  1 views today