กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รูปภาพเพิ่มเติม

 

6,073 total views, 1 views today