กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานให้โอวาทในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสหรัถ สมุทรรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคลกลุ่มบริษัทประการนคร,คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล ศิษย์เก่า ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน,นายธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัพพลายเซน กูรู จำกัด ,ดร.ปฎิวัติ คมวชิรกุล หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ คุณแอมมี่ อวิกา คูหาสวัสดิ์ บริษัท ซุปเปอร์เรซูเม่ จำกัดหลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต และถ่ายภาพร่วมกัน

 

รูปภาพทั้งหมด

 6,375 total views,  1 views today