กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และทดสอบ และรับรองมาตรฐานวิชาชีพแม่พิมพ์

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และทดสอบ

และรับรองมาตรฐานวิชาชีพแม่พิมพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท เทค ทูเก็ตเธอร์ จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้ความสามารถและพัฒนาบุคลากรในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้มีศักยภาพ และรองรับมาตราฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โดยจะมีการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่


หลักสูตรการออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์
โลหะ       หลักสูตรการผลิตและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

              หลักสูตรการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก          หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

 

รูปภาพทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 10,659 total views,  1 views today