ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปา

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาภายในสาขาวิชา ฯ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานที่จริง รวมไปถึงเป็นการบูรณาการความรู้กับวิชาวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาลอีกด้วย

 

รูปภาพทั้งหมด

 7,077 total views,  169 views today