กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ถวายเทียนพรรษา ประเพณีทรงคุณค่า สืบสานมาช้านาน ที่จะเล่าขานไปสู่รุ่นต่อรุ่น” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

« 1 of 2 »

 14,387 total views,  1 views today