กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมแนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย และ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือให้มั่นคงไว้ตลอดไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา

« 1 of 2 »

ภาพเพิ่มเติม

6,402 total views, 1 views today