กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนตลอดหลักสูตร การขอใบประกอบวิชาชีพ และ การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย ณ ห้อง 402 และ 405 ชั้น 4 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

รูปภาพทั้งหมด

 9,933 total views,  1 views today