ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง

📢📢ขยายเวลา การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง สามารถเข้าระบบตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

📌แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th
📌แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน http://job.mutp.ac.th/employer
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6051 หรือ 6964

 3,219 total views,  2 views today