ข่าวสาร

ขอความร่วมมือนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา

📌📌ขอความร่วมมือนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา (เฉพาะคณะที่จัดการเรียนการสอน) ผ่านทาง https://forms.gle/jzx52kDCfgq5RzJQ6
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

 39 total views,  1 views today