ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣📣ขอเชิญนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้ากรุ๊ปไลน์ประจำชั้นปี เพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมภายในคณะ📣📣📣

รุ๊ปไลน์นี้ให้เฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมเท่านั้น หากมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จะทำการแบนออกจากกรุ๊ปทันที

 18,975 total views,  1 views today