ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ สนใจสอบถามรายละเอียดที่ https://phrae.mju.ac.th/t-fern/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 272 total views,  1 views today