ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ปัจจุบันและอนาคตการบริหารจัดการระบบบริบาลผู้สูงอายุไทย มุมมองจากญี่ปุ่น-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตการบริหารจัดการระบบบริบาลผู้สูงอายุไทย: มุมมองจากญี่ปุ่น”
📯ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย📯

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ nida_forum@hotmail.com หรือโทร. 0 2727 3312, 0 2727 3298 ภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

 119 total views,  1 views today