ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พูนศรี วรรณการ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563


 4,068 total views,  1 views today