กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ และนายปรีชา ชุณหวาณิชย์ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 4 ทุน เป็นเงินมูลค่า 200,000 บาท ณ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

 5,005 total views,  1 views today