ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 ECTI-CARD 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 ECTI-CARD 2021 “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2564 จังหวัดนครพนม ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

 107 total views,  2 views today