กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวฯร่วมกับTMEICพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการอย่างมีคุณภาพ

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท Toshiba Mitsubishi Electric industrial Systems Corporation(TMEIC) ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่างโตชิบาและมิตซูบิชิอีเล็คทริคซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดโครงการอบรมและปฎิบัติเชิงบูรณาการด้านมอเตอร์ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและได้รับเกียรติจาก Mr.Michihiro Yochida , คุณจักรินทร์ ช่วนอินทร์ และคุณสมคิด ล้อมเลิศ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

 8,967 total views,  1 views today