กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ชุมปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการค่าย กิจกรรมการฝึกระเบียบแถว กิจกรรมการทำอาหารชาวค่าย การเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมทดสอบกำลังใจ การเดินทางไกล การแสดงรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพเพิ่มเติม

 11,531 total views,  2 views today