กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน RMUTP Job Fair 2020

ในวันที่ 23 มกราคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรม “งาน RMUTP Job Fair 2020” โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานรวมถึงรายละเอียดต่างๆภายในกิจกรรม และนักศึกษายังได้พบกับบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่จะมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และร่วมกิจกรรมบนเวทีจากชมรมต่างๆ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »

 5,341 total views,  1 views today