ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศถึงนักศึกษาที่จะมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

📢 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนที่มาทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
👉 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 👈

😷ต้องเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการสอบ และผ่านจุดคัดกรอกการวัดไข้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดไว้ทุกคน 😷

 5,854 total views,  1 views today