ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 📣📣📣

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนฯ ชั้น 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ติดต่อที่เบอร์โทร 028363000 ต่อ 4213 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

 7,320 total views,  168 views today