ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ (ปวช.)

ตรวจสอบรายชื่อ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/Q63-l5STD.pdf


👉👉 วันรายงานตัว วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จะมีการวัดตัวสั่งตัดชุดนักศึกษา และซื้ออุปกรณ์แต่งกาย ค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 👈👈

 

       👨‍🎓 นักศึกษาชาย 2,100 บาท 👨‍🎓          👩‍🎓 นักศึกษาหญิง 1,750 บาท 👩‍🎓

 

 18,177 total views,  1 views today