ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การกู้ยืม ระดับ ปวช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การกู้ยืม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562

**สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานกองทุน ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา หรือ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4213**

 7,490 total views,  1 views today