ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษา

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

ดูรายชื่อ >> http://regis.rmutp.ac.th/?p=8071

ขั้นตอนการลงทะเบียน >> http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/instruction_refund163.png

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://rmutp.ac.th/refund/#!/

 3,390 total views,  2 views today