กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณะกับ บริษัทBIMTECH

ภาพบรรยากาศการประชุมด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และ บริษัท BIRLA INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY (BIMTECH) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย เป็นประธานในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ และ คุณ R.D.Khimesra , คุณ เกษรา รื่นภิรมย์ ผู้ชำนาญการ สังกัด กสทช. ด้ารการบริหารความเสี่ยง และ การบริหารองค์กร เข้าร่วมประชุมในึครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

รูปภาพทั้งหมด

 23,151 total views,  12 views today