กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ให้ทันสมัย มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

« 1 of 2 »

 12,341 total views,  58 views today