กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา โดยจุดประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพหรือศึกษาต่อระดับปริญญา พัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาต่อหรือการทำงานเมื่อเรียนจบ” , ดร.ปฎิวัติ คมวชิรกุล หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย จากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง…จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เป็นวิทยากรบรรยายในงานปัจฉิมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ในวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2563

 

รูปภาพทั้งหมด

 16,988 total views,  1 views today