กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง คว้ารางวัล คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัล คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1 สาขาประเภทนวัตกรรม รางวัลเพื่อบุคคลและกลุ่มคน ที่คิดค้นและประดิษฐ์หรือสร้างแนวคิด เพื่อนำพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์มาใช้กับชุนชน อาชีพ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเห็นผลจริงและยั่งยืน ภายใต้ผลงานนวัตกรรมแผ่นโซลาร์เซลล์กึ่งใส ทำงานร่วมกับการเกษตร สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

 5,610 total views,  146 views today