กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีไหว้ครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในพิธีไหว้ครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา  2562 พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คณะวิศวฯ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก  ภายในงาน ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์และบทไหว้ครู  ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู พร้อมผูกข้อมือเรียกขวัญนักศึกษา หลังจากนั้นประธานได้เจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

 

ผลการประกวดพานไหว้ครู

ประเภทสวยงาม

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่างกลโรงงาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 2
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 2

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่างยนต์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ช่างยนต์
« 1 of 2 »

ภาพเพิ่มเติม

5,706 total views, 1 views today