กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา” ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา

ภาพเพิ่มเติม

1,012 total views, 74 views today