กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับทุนการศึกษาจากสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2562

17,292 total views, 1 views today