ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.)

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รับตรง รอบ 2 (วุฒิ ปวช. , ปวส.) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
👉👉ปฏิทินการรับสมัครสอบ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/AdmisR2-RMUTPBechelor.pdf

 3,885 total views,  1 views today