ข่าวสาร

รับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กพ.64

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียนต่อถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2564 สวส.จึงจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม Google Meet  ผู้สมัครเข้าอบรมจะได้รับ email แจ้งรหัสการเข้าห้องเรียนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน

วันที่ฝึกอบรม    :    วันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2564
เวลา                  :    9.00 – 12.00 น.
สถานที่             :     Google Meet 
จำนวนที่รับ       :    50 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ 
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

รายละเอียดหลักสูตร

09:00 – 9:30 น.          Get Started quickly with MATLAB
9:30 – 10:30 น.           Analysis and Visualization with Vectors, Matrices
10:30 – 10:40 น.         พัก
10:40 – 11:15 น.           Dealing with MATLAB table data
11:15 – 11:50 น.           Organizing/Analysing Data
11:50 – 12:00 น.          ตอบคำถาม

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

  1. ลงทะเบียน Mathwork เพื่อใช้งานโปรแกรม Mathwork  เพื่อสร้าง account (สำหรับผู้ใช้ใหม่)
  2. เตรียมรับ รหัสเข้าห้องเรียน ที่จะส่งให้ทาง email (เมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน)

 79 total views,  2 views today