กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้แก่
นายฟาฮิม มูซอ นักศึกษาชั้น ปีที่ 1
นายวีรชัย แซ่เล่า นักศึกษาชั้น ปีที่ 1
นางสาวปิยวดี นาคคง นักศึกษาชั้น ปีที่ 1
นายอธิพัฒ อรรคะ นักศึกษา ชั้นปี 3
นายโกมล ทองนวล นักศึกษาชั้น ปีที่ 3

และ นักศึกษา ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
นายพีรพล ธิเหมียน ปี 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาการเข้าประกวดโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10  “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ” ประจำปี 2562 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 10,262 total views,  1 views today