กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวฯ ร่วมMOA กับสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

วันนี้ (13 ก.ย. 62) ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทางสมาคมให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการ และผลงานวิชาการของบุคคลร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

18,610 total views, 1 views today