กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าชมรมเฟืองเหนือ MC/TD/MM มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

วันนี้ (11/09/63) คุณพรสววรค์ ยินดีพิมล ประธานชมรมเฟืองเหนือ MC/TD/MM และคุณบัณฑิต ปานรักษา ที่ปรึกษาชมรมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวอรจิรา จันธฤชา นักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  และนางสาวทัศสิทา ศักดิ์เสือ นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่มีผลการเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 2,624 total views,  145 views today