สมัครงานภายนอก

งานประกาศประจำปี 2561

:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561)
กรมประมงรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คนพิการ) (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::
กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)

475 total views, 2 views today