ประกาศสมัครงาน

DOWNLOAD ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

DOWNLOAD ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ใบรับรองแพทย์

งานประกาศประจำปี 2561
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ::
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561)
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2561 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม  2561)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (งานหลักสูตร) (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม  2561)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา) (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม  2561)
:: ประจำเดือนกันยายน 2561 ::
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน  2561)
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ::

The Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon “The Result of Recruitment for the English Language Teacher Temporary Position” (  at 21 August  2018)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม  2561)
RMUTP Announcement List of eligible candidates for temporary employment ( at 15 August  2018)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม  2561)
RMUTP Announcement Recruitment for English Language Teacher Temporary Positions (  at 6 August  2018)
ประกาศรายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2561)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  2561)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ::

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2561)
:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนและประมวลผล (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม  2561)
:: ประจำเดือนเมษายน 2561 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2561 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
:: ประจำเดือนมกราคม 2561 ::
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
งานประกาศประจำปี 2560
:: ประจำเดือนธันวาคม 2560 ::
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานกองทุนฯ) (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สาขาวิศวกรรมโยธา) (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานกองทุนฯ) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สาขาวิศวกรรมโยธา) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2560 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานี่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
:: ประจำเดือนกันยายน 2560 ::
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ สอบคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ งานพัสดุ เวลา 10.00 น.(ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน)
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560)
:: ประจำเดือนเมษายน 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา สายวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สายสนับสนุน (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
:: ประจำเดือนมกราคม 2560 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560)
งานประกาศประจำปี 2559
:: ประจำเดือนธันวาคม 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2559 ::
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559)
แก้ไข!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2-2559 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)
:: ประจำเดือนกันยายน 2559 ::
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559)
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ::
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)
:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559)
:: ประจำเดือนเมษายน 2559 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2559 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
งานประกาศประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจานย์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤสจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา  (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์   (ใบรับรองแพทย์) (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  (ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

8,746 total views, 7 views today