ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (นักศกึษาชั้นปี 4 เฉพาะหลักสูตร 4 ปี เท่านั้น) ในวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
++ให้นักศึกษาเตรียมปากกา ยางลบ พร้อมดินสอ 2B เพื่อใช้ในการสอบ++

6,337 total views, 142 views today