กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคนิคคอมจัดกิจกรรมซ่อมประกอบคอมฯ

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียนในการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการประกอบและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์ อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

 8,122 total views,  140 views today