ข่าวประชาสัมพันธ์

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

ตามที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำสินค้าสวัสดิการจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

 19,264 total views,  1 views today