กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาร่วมประชุมกับสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาสโมสร ร่วมประชุมกับสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม และพัฒนาแนวความคิดการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และผลักดันให้เยาวชนเคารพในคุณค่าและสิทธิของแต่ละคน ส่งเสริมความคิดที่จะช่วยเหลือกิจกรรมในบ้าน สถานศึกษา และท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2562

20,940 total views, 1 views today