ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ผู้สนใจทุกท่าน ช่วยตอบแบบสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ขอความอนุเคราะห์ผู้สนใจทุกท่าน ช่วยตอบแบบสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ลิ้งค์ทำแบบสำรวจ >>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2FRjqkd5u7MjxN1LCV4t6XyK5a-__0n8vDCOWb77V4foA1Q/viewform

 2,385 total views,  123 views today