ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอชี้แจงเกณฑ์การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบ

เกณฑ์การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน

 5,708 total views,  1 views today