ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี วุฒิ ปวช./ปวส

📌 ให้ผู้สมัครส่งใบ ปพ.1 ที่ E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และสาขาวิชาที่สมัคร เริ่มส่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 12.00 น.
📌📌 วันสัมภาษณ์จะมีอาจารย์ประจำสาขาโทรเข้าไปในช่วงเวลาที่กำหนด ขอให้ผู้สมัครเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
⚙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิ ม.3 รับตรง (รอบที่ 1) : http://regis.rmutp.ac.th/…/file64/DirectVocational64.pdf
⚙ ปริญญาตรี วุฒิ ปวช./ปวส โควตา (รอบที่ 2) : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/Q2-Bec64.pdf

⚙ ปริญญาตรี วุฒิ ปวช./ปวส รับตรง (รอบที่ 1) : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/DirectABec64.pdf

 5,037 total views,  1 views today