ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิ ม.6 รอบ TCAS (Portfolio)

📌 ให้ผู้สมัครส่งใบ ปพ.1 ที่ E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และสาขาวิชาที่สมัคร เริ่มส่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 12.00 น.
📌📌 วันสัมภาษณ์จะมีอาจารย์ประจำสาขาโทรเข้าไปในช่วงเวลาที่กำหนด ขอให้ผู้สมัครเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ

⚙ รายละเอียดเพิ่มเติม : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-64.pdf

 5,033 total views,  1 views today