กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในส่วนของสาขานั้นๆ และมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

 9,595 total views,  1 views today